SKG: Frau Jungesblut, Kl. 1a: Frau Schulze, Kl. 1b: Frau Meistering Schmidt, Kl. 1c: Frau Osburg, Kl. 1d: Frau Grützner

Kl. 2a: Frau Lillig-Konerding, Kl. 2b: Frau Seifert, Kl. 2c: Frau Kirchhof, Kl. 2d: Herr Schiller

Kl. 3a: Frau Schabsky, Kl. 3b: Frau Winter, Kl. 3c: Frau Irmer-Leins, Kl. 3d: Frau Robben

Kl. 4b: Frau Baumeister, Kl. 4c: Frau Fiedel, Kl. 4d: Frau Jeschin